MMKB04_000146606_mpeg21_p019_image

Een advertentie van De Graaff voor sigaren in de Haagsche Courant van 20 maart 1930

Website door Picturae