HGA001053601

Kamer van Koophandel (1853 - heden)

Kamer van Koophandel en Fabrieken

Locaties

Historisch overzicht

1853  Naar aanleiding van het verzoek van de Haagse afdeling van de Vereeniging ter bevordering van Fabrijk- en Handwerknijverheid aan de gemeenteraad wordt de Haagse Kamer van Koophandel opgericht

Belangrijkste taak is de belangenbehartiging van bedrijven en het uitbrenging van advies, zodat een goed ondernemingsklimaat ontstaat. Later komt hier ook de taak van het bijhouden van het handelsregietr bij.

1927  Naenige omzwervingen betrekt de Kamer van Koophandel een eigen pand aan de Van der Spiegelstraat, het voormalige gebouw van de Oostenrijkse gezandschap

2008  Het aantal Kamer van Koophnadels in Nederland wordt teruggebracht tot twaalf

2014  De Kamers fuseren tot één organisatie met vijf regiokantoren.

Bedrijfsfoto's

Afbeeldingen uit de beeldbank

Bronmateriaal

K. Havelaar, "Kamer van Koophandel Haaglanden 150 jaar in beweging", Haagvaarder, jrg. 10, nr. 39.

Laatst bijgewerkt 4 augustus 2017

Website door Picturae