KlA129

Maanen, G. van, en Zoon, kopergieterij (1768 - 1853)

Locaties

Historisch overzicht

1768  Oprichting van de kopergieterij door Gerard van Maanen (1711-1789) in oude gebouwen aan de Fluwelen Burgwal

1786  Gerard draagt de fabriek over aan zijn zoon Johannes (1743-1802)

1802  Na de dood van Johannes neemt J.H. Lux de fabriek over, de naam van het bedrijf bleef hetzelfde

1808  Zoon J.F.H. Lux begint in Amsterdam een fabriek van knopen, ijzeren casquetten en curassen, sabels en degens

1816  Keert de zoon terug naar Den Haag

1822  De firma verwerft een contract van het muntcollege in Utrecht voor 20.000 kg centplaatjes

1824  Oprichting koperpletterij

1853  Het overlijden van J.F.H. Lux betekent het einde van het bedrijf. De kinderen verkopen de fabriek en de opstallen. De rijtuigbouwer Hermans vestigt zich hier.


Producten:

militaire knopen

koperen duiten (basis voor munten)

koper muntgeld voor de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen

ornamenten

voorwerpen in koper

Andere media

Bronmateriaal

J. Maclean, "Koperindustrie in Nederland 1750-1850", in Economisch en Sociaal Historisch Jaarboek, 43ste jrg, 1980 Den Haag, III, p. 39-63.

Laatst bijgewerkt 1 februari 2019

Website door Picturae