HGA001-085108.tjp

Gemeente Apotheeek (1749 - heden)

Apotheek Haagse Ziekenhuizen

Locaties

Historisch overzicht

1749  Oprichting door het stadbestuur van de stadsapotheek om daarmee de stijgende kosten van de medicijnen voor de armen in de hand te houden

1851  De naam wijzigd in Gemeenteapotheek

Na 1945  Alle Haagse ziekenhuizen betrekken hun medicijnen van de Gemeenteapotheek aan de Zuidwal

1971  De apotheek verhuist mee met het ziekenhuis naar de Leyweg/Escamplaan

1996  De Gemeenteraad besluit tot privatisering van de Gemeenteapotheek

1999  Apotheek van de Haagse Ziekenhuizen

Afbeeldingen uit de beeldbank

Bronmateriaal

R. Vos en J. Wolters, 250 jaar geschiedenis van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen 1794-1999

Laatst bijgewerkt 4 augustus 2017

Website door Picturae