HGA001036070

Centrale Magazijndienst en werkplaats PTT (1915 - 1989)

CWP

Locaties

Historisch overzicht

1915  Voor de Herstelinrichting (HWP) van de PTT wordt een nieuw complex ontworpen in de nog lege Binckhorst

1918  Het centrale magazijn verhuist naar Binckhorstlaan 36

1933  Na een grootscheepse verbouwing komt ook de centrale werkplaats naar de Binckhorst. 

1940 Een nieuwe uitbreiding wordt gerealiseerd op het terrein aan de Binckhorstlaan. Dit wordt bestemd tot Centraal Magazijn van de PTT.

1949-1954 Verdere uitbreiding van het 'nieuwe' gebouw. Diverse opleiding van de technische mensen van de PTT zijn in het gebouw ondergebracht.

jaren 60  Op het achterterrein verrijst een laagbouw als magazijnruimte.

jaren 70  Het Centrale Magazijn verhuist naar Leidschendam. Het complex in de Binckhorst komt dan geheel ter beschikking van de CWP.

1989  De PTT wordt verzelfstandigd en de Posterijen en het Telecombedrijf gaan afzonderlijk verder. De noodzaak van een centrale werkplaats vervalt daarmee. De CWP zet het bedrijf nog een tijdlang voort onder de naam PTT Contest BV, maar wordt zwaar beconcurreerd door KPN Telecom, dat het bedrijf uiteindelijk in 1994 inlijft.

2008  De laatste bedrijfsonderdelen van KPN verlaten het complex

2008  De nieuwe eigenaar Vestia besluit het complex in de huidige staat te laten en als locatie voor creatief ondernemingsschap een tweede leven te geven, daarmee is Bink36 geboren.

2015  Na een turbulente tijd voor Vestia wordt het complex van de hand gedaan en aangekocht door de beleggers Brink en De Kroes. Zij besluiten de functie van het complex te handhaven en staten een grootscheeps onderhoudsprogramma.

 

productie

reparatie van telegraaftoestellen en telefoons

koordmakerij voor telefoons

meubelmakerij voor kasten waarin apparatuur kon worden geplaatst

verf- en politoerafdeling

nikkelinrichting

keuringsafdeling van apparatuur

galvaniseerinrichting

postzegelautomaten tot telefooncentrales

Afbeeldingen uit de beeldbank

Andere media

Bronmateriaal

K. Havelaar, De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging, Den Haag 2012 (Vom-reeks 2012-1), p.87-92 en 225-226.

Laatst bijgewerkt 17 juni 2016

Website door Picturae