HGA001010089

Energiecentrale Den Haag 1906-heden

Ook bekend onder:

  • GEB

Locaties

Historisch overzicht

Wat aan dit bedrijf vooraf ging:

1888 
Hofsingelcentrale met een gelijkstroomvermogen van 600 KW in bedrijf.
Tot 1992 directeur Willem Johannes Wisse.

1890
Ir.Nicolaas Jan Singels door Siemens & Halske
benoemd tot technisch directeur van de hofsingelcentrale.

1890
HTM centrale met acculaadstation aan Harstenhoekweg.

1891
Overname Hofsingelcentrale door Siemens & Halske.

1893
Elektrische gelijkstroomcentrale Maatschappij Zeebad Zwolsestraat in bedrijf (tot 1918).

1903
EMS centrale Scheveningen.

1904
Start bouw gemeentelijke elektriciteitsfabriek op locatie 't Kleine Veentje. Nutsvoorziening bestaande uit de in 1904 door gemeentearchitect A.A. Schadee ontworpen en in 1914-1916 uitgebreide oorspronkelijke Electriciteits Fabriek, een uit 1949 daterend trafostation en de in 1954-1957 gerealiseerde hoge machinehallen langs het Afvoerkanaal.

1905
Plaatsing trafostation (peperbus) in stad.

1906
Start stroomlevering aan HTM (v.a. febr.) en aan particulieren (v.a. mrt).

1914
Plotselinge overlijden van Singels. Gemeente benoemt Ir. G.J.T. Bakker tot directeurI

1919
Onderstation in Anna van Buerenstraat.

1920
Onderstation in Voorburg.

1925
Onderstation in Bezuidenhout.

1928
Onderstation in Scheveningen.

1930
Onderstation in Appelstraat.

1937
Onderstation in van Tuyllstraat.

1938
Bouw 125 KV station bij Voorburg t.b.v. koppellijn Rotterdam-Den Haag.

1939
Onderstation in Jan Wapstraat.

1942
Onderstation in Diepenburchstraat.

Na 1942 
Onderstations o.a. op Westduinweg, Schenkkade, Nieuwe Schoolstraat, Hengelolaan etc.

Bedrijfsfoto's

Afbeeldingen uit de beeldbank

Andere media

Laatst bijgewerkt 14 augustus 2017

Website door Picturae