zijdeweg (2)

Keeken van firma (1898-1908)

Locaties

Historisch overzicht

1898    Aanvraag vergunning voor oprichting mineraalwaterfabriek en plaatsing eerste limonade kiosken door H.van Keeken- Roodhorst, echtgenote van FJTh.van Keeken (1859-1924). Deze Haagse ondernemer heeft een productie- en distributiesysteem van mineraalwater en limonade opgebouwd in vele steden in Nederland zoals in Den Haag, Scheveningen, Rijswijk, Wassenaar, Leiden, Delft, Haarlem en Nijmegen.
Kantoor en fabriek Kepplerstraat, resp. nr. 57 en 85. Kwaliteitscontrole door Dr.ALC Furnée. De heer van Keeken was tevens directeur van de Volksbond tegen Drankmisbruik.
Spuitwater in kogelfles: 3 ct, limonade 6 ct.

1900         Vanaf 1900 plaatsing 28 kiosken in en om Den Haag; meest naar ontwerp van de Scheveningse architect FA Koch (wonende Kanaalweg 25 Scheveningen). 

1903   Concessie verleend voor plaatsing mineraalwaterkiosk bij Hoornbrug te Rijswijk ( Haagsche Courant,  17 april 1903). Juiste locatie en Afbeelding onbekend.

1908   Faillissement bedrijf. Overname bedrijfsonderdelen en kiosken in Nijmegen door Jan Aart Peeman uit Nieuwenhoorn. Ondanks faillissement kreeg van Keeken in juni vergunning om in Den Haag een mineraalwaterfabriek in te richten in de Kepplerstraat 270-280, compleet met elektromotor en cacao molen.  

1909   Overname 27 kiosken in residentie door Volksbond tegen Drankmisbruik, afdeling Den Haag. Technisch directeur (exploitatie) wederom heer JJTh. van Keeken.

2018   Verplaatsing en renovatie laatste kiosk op Buurtweg in Wassenaar. 

Wanneer de overige kiosken zijn verwijderd is niet bekend.

Andere media

Bronmateriaal

www.peemankeetje.nl/Boek_Peeman.pdf

Beeldbank Gemeente Wassenaar

Beeldbank Gemeente Rijswijk

Documentatie Maureen Davis

Rob Luijer (emaille naambord)

ir. SPSluijter en Ron F de Bock, Het Bezuidenhout. Grandeur en noodlot van een Haagse woonwijk,  1985.

Laatst bijgewerkt 5 augustus 2019

Website door Picturae