HGA004102839

Pander (1850-1985)

Locaties

Historisch overzicht

Periode Brouwersgracht 1850-1868

1850 Klaas Pander start mattenwinkel aan Brouwersgracht 21

1863 Hendrik Pander start winkel in tapijten matten in Gouda

1865 Hendrik neemt de zaak in Den Haag over

Periode Vlamingstraat 1868-1878

1868 verhuizing winkel naar Vlamingstraat 16

Periode Wagenstraat 1878-1985

1878 Verhuizing naar 1e Wagenstraat 21

1882 Uitbreiding panden aan de Wagenstraat

1882 Zoon Klaas komt in de zaak en uitbreiding assortiment met gordijnen, dekens, linoleum en meubelen

1885 Eerste filiaal in Amsterdam, eerst Reguliersbreestraat en later Kalverstraat

1887 Oude meelfabriek Hollandia aangekocht en omgebouwd tot meubelmakerswerkplaats

1889 Oprichting handelsvennootschap H. Pander & Zonen

1895 Eerste machinale houtbewerking met gasmotor van 12 PK

1902 Uitbreiding en verbouwing Wagenstraat, gevel tot één geheel uitgebouwd

1907 Aankoop omliggende panden Wagenstraat – grootste Nederlandse winkelmagazijn

1907 Aankoop terrein aan Geestbrugkade voor houtwerf

1915-17 Grootschalige verbouwing fabriek, architect Van der Steur. Machines aangedreven met eigen opgewekte elektriciteit

1915 vestiging Rotterdam geopend

1918 Na dit jaar inrichting passagiersschepen

1924 Oprichting NV Maatschappij tot Vervaardiging van Vliegtuigen Pander. De productie vindt plaats op derde verdieping van de fabriek

1932 Serievervaardiging meubelen: Multi-Pro

1934 C. Chaudron volgt W.A. Dwars op als directeur.

1937 Oprichting NV H. Pander & Zonen

1951 Fabriek Zuid Binnensingel 5 verkocht aan het Rijk

1952 Opening van een filiaal in Eindhoven

1953 Verhuizing van de fabriek naar nieuwbouw in Leidschendam

1973 Het Pander Kunstcentrum wordt geopend in het pand aan de Grote Marktstraat. Hier wordt werk van moderne beeldende kunstenaars geëxposeerd. Grote motor hierachter was Rob Chaudron.

1985 Verenigde Meubileringsbedrijven Pander (Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam) failliet


Productie

Biezenmatten
Meubelen
Interieurbetimmeringen en aankleding

Bijzondere opdrachten
+ Vredespaleis, grote zaal: betimmeringen en meubels

+ Koloniaal instituut Amsterdam: betimmeringen

+ Ned Handelsmij Amsterdam: betimmeringen

+ Amsterdamse bank: betimmeringen

+Troelstra-oord Beekbergen

+ City bioscoop Den Haag en Amsterdam: interieur vernieuwd

+ Kurhaus, inrichting conversatiezalen

+ stationsgebouw Ypenburg: algehele inrichting

+ schepen: Springfontein,, Simon Bolivar, Nieuw-Amsterdam

+ vliegtuigen: diverse types, eerste HN-ACN, vanaf 1932 plan snel postvliegtuig,

+ zweefvliegtuigen in de oorlog voor de Duitsers

Als vormgevers zijn werkzaam Wouda, Bromberg, Nieuwenhuis en Semeij.

Bedrijfsfoto's

Afbeeldingen uit de beeldbank

Andere media

Bronmateriaal

75 jaar Pander, jubileumnummer 48 van Thuis, 1 februari 1938

N. van Twillert,Pander & Wonen, Den Haag 1991

Het archief berust bij het Haags Gemeentearchief. Klik hier

Krantenartikelen
1940, 21 februari (HaagseCourant): Modelflat firma Pander
1940, 10 oktober (HC): Hedendaagse schilderkunst bij Pander

1947, 30 januari (HC): Directeur gearresteerd
1947, 9 april (HC): Mede-directeur op vrije voeten

1948, 15 oktober (HC): Tentoonstelling gobelins

1949, 1 april (HC): H. Pander veroordeeld tot 5 1/2 jaar
1949, 6 augustus (HC): Karel de laatste Pander-koetsier na 43 jaar met pensioen

1951, 1 december (HC): Fabrieksgebouw Pander aan Rijk verkocht

1952, 8 maart, 2, 10, 25 april, 23, 30 mei, 10 juni (HC): Aankoop magazijnruimte voor Ministeries, gebouwencomplex van Pander veroorzaakte stormpje
1952, 10 mei (HC): Eerste steen nieuwe fabriekshal in Leidschendam
1952, 17 mei (HC): Bouwen zonder vergunning door Pander
1952, 10, 15 november (HC): Nieuwe fabriek in gebruik genomen

1953, 19 augustus (HC): Dodelijk ongeval in fabriek Pander
1953, oktober (HC): Salome schilderijen prijsvraag (Jan van Heel 1e prijs)

1963, 9 februari (HC): Eeuwfeest Pander bescheiden festijn

Laatst bijgewerkt 17 oktober 2017

Website door Picturae