HGA001-603588

Gend & Loos, van, transportbedrijf (1796 - 1999)

Locaties

Historisch overzicht

1796  Start van het vervoersbedrijf in Antwerpen


1828  Sterke uitbreiding van het netwerk met kantoren in Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Dordrecht, Rotterdam en andere plaatsen langs de diligenceroute Brussel - Amsterdam

1832  Nieuwe verbinding tussen Den Haag en Utrecht in gebruik genomen

ca. 1850  Eerste pogingen om aansluitend vervoer bij de stations te regelen voor passagiers door het bedrijf

1857  Een overeenkomst gesloten met de Rhijnspoorweg Mij voor doorzending van goederen

1866  Contract met de Staatsspoorwegen

1885  Overname van het bedrijf door Hippolyte Colignon. Koerswijziging vervoer definitief van personen naar goederen van en naar de spoorwegstations

1917  Samenwerking met HIJSM en SS die de besteldienst aan Van Gend & Loos uitbesteden. In de steden worden  aanbrengstations en factorykantoren ingericht.

1928  Overname van Gend & Loos door de NS

1963  Ingebruikname nieuwe stukgoederenloods van 700 m2 met kantoor aan de Delftselaan - Herman Costerstraat

1963-73  Bouw werkplaats, douanekantoor, goederenloods met een 400 m lange losweg aan de Binckhorstlaan. In de loods kunnen 100 vrachtwagens tegelijk worden geladen en gelost. Het onderhoud van het rollend materieel in de Haagse regio wordt hier geconcentreerd.

1986  Van Gend & Loos onderdeel van Nedlloyd

1999  Nedlloyd verkoopt Van Gend & Loos aan Deutsche Post

2003  Fusie van Danzas, DHL Worldwide Express en Van Gend & Loos tot DHL en tevens het einde van het Nederlandse Van Gend & Loos. De locatie aan de Binckhorstlaan wordt gesloopt. 

Afbeeldingen uit de beeldbank

Bronmateriaal

J. Dankers en J. Verheul, Twee eeuwen op weg Van Gend & Loos 1796-1996, Den Haag 1996

Hinderwetvergunningen, bnr. 1426-01, inv.nr. 854

Haagsche Courant, 12 juni 1963 en 7 juni 1973

HEP, Inventarisatie locaties Rotterdamsebaan, Den Haag 2015

Laatst bijgewerkt 30 december 2017

Website door Picturae