NA19

SDU 1577-heden

Ook bekend onder:

  • Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf
  • SDUB

Locaties

Historisch overzicht

1577 Overeenkomst tussen Staten van Holland en Orangistische Willem Silvius. De eerste particuliere drukker die zich mocht tooien met de titel 's Lands Drukker. Na zijn dood in 1580 opgevolgd door zijn zoon Carel Silvius.

1669 Sedert 1669 was de particuliere drukker van de Staten van Holland gevestigd op het Binnenhof.

1795 Na tot stand komen Bataafse Republiek werd de particuliere drukkerij genationaliseerd en omgedoopt tot Staatsdrukkerij.

1806 De inmiddels tot Koninklijke Staatsdrukkerij omgedoopte drukkerij moest verhuizen naar de Lange Poten naast het Hotel van Brunswijk.

1809 Verhuizing Koninklijke Staatsdrukkerij van Den Haag naar Amsterdam (in het Oude Zijds Huis zittenhuis aan de Leprozengracht).

1811 Opheffing bedrijf door Franse bestuur.

1814 OprichtingAlgemeene Landsdrukkerij. Gevestigd in Casuaristraat in stalgebouw dat deel uit maakte van het aan het Korte Voorhout gelegen Hotel van de Marine.

1824 Uitbreiding Landsdrukkerij met steendrukkerij.

1828 Verhuizing naar Fluwelen Burgwal L111 (voormalig logement 'De Drie Steden'.

1832 Opheffing Steendrukkerij.

1910 Nieuwbouw op Fluwelen Burgwal 18.

1962-1964 Verhuizing naar Christoffel Plantijnstraat/ Boomsluiterskade in fasen.

1964 Nieuwbouw Christoffel Plantijnstraat/ Boomsluiterskade officieel door H.M. Koningin Juliana geopend.

1988 Start privatiseringsproces SDU.

Verhuizing SDU naar Binckhorstlaan.

Verhuizing uitgeverij SDU naar Princes Beatrixlaan.

2013 Overname SDU door Franse branchegenoot Éditions Levebvre Sarrut (ELS).


Bedrijfsfoto's

Andere media

Bronmateriaal

SDU. De eerste vier eeuwen...(door Leo A. van Heijningen) 1988.

Buiten Bedrijf deel 4 Staatsdrukkerij 's Gravenhage door J.B. de Winter en ir. E. Manger. 1998.


Laatst bijgewerkt 2 februari 2018

Website door Picturae